• สำนักงานสาธารณสุข อ. หนองเสือ จ.ปทุมธานี
  สัมมนา ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • บริษัท เพอร์เฟค เดลิเวอรี่ จำกัด
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท และดำน้ำเกาะขาม
 • บริษัท เออร์ลิคอน บัลเซอร์ส โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  จัดงานเลี้ยง และกิจกรรมสันทนาการ และ Walk Rally, CSR
 • ปล่อยพันธ์ปลาการ์ตูน ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
  สัมมนา และจัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
  จัดกิจกรรมค่ายวิทย์ฯ ที่ภูสิงห์แคมป์
 • ทีม AIA คุณบัณฑิต พานิช จ.อุดรธานี
  จัดงานเลี้ยง และดำน้ำเกาะขาม พักที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท Millennium Auto Ladprao (BMW) จำกัด
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท ทีเอ็นเค กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
  งานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • สำนักงานควบคุมความประพฤติ จ. สมุทรปราการ
  จัดสัมมนา และงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • คณะครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร
  จัดงานเลี้ยง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา (จอมทอง)
  กิจกรรมดำน้ำเกาะขาม พักที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • คณครู โรงเรียนแก้งคร้อหนองไผ่ จ. ชัยภูมิ
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • บริษัท เอ็กซิเจน จำกัด (ลาดพร้าว)
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • ศูนย์วิจัยศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จัดงานเลี้ยง
 • โรงเรียนดุสิตธาราม
  เข้าค่าย ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฝ่ายขาย) กลุ่มคุณสุรศักดิ์ เหล่ารัตน์เวช
  จัดงานเลี้ยง ดำน้ำเกาะขาม ที่ภูสิงห์แคมป์
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปลูกป่า ปลูกปะการัง ดำน้ำเกาะขาม จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • เจ้าหน้าที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จัดงานเลี้ยง ดำน้ำเกาะขาม พักที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด (ฝ่ายขาย)
  ดำน้ำเกาะขาม และจัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • เจ้าหน้าที่ และะพยาบาล โรงพยาบาลนากลาง
  จัดกิจกรรมสันทนาการ และ Walk Rally, CSR จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • ผู้ปกครอง และนักเรียน ป.4 โรงเรียนอัสสัมชัญสาทร (ฝ่ายประถม)
  กิจกรรมปลูกป่า ปลูกปะการัง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ดำน้ำเกาะขาม จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • กลุ่มทัวร์ คุณธรรมรัตน์ แก้วมณี
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • กลุ่มคุณปองพล และเพื่อนๆ
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  กิจกรรมรับน้อง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท คัปป้า ชา และ กาแฟ เทรดเดอร์ส จำกัด
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • เทศบาลบางพลี จัดงานเลี้ยงปีใหม่
  ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • เทศบาลนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • โรงเรียน ระยองวิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
  ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • โรงเรียน แสงอรุณ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียน
  ใน กทม.
 • บริษัท ดับเบิ้ลเอ ฝ่ายจัดซื้อ จำกัด (มหาชน)
  จัดกิจกรรม และงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท แมริกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) แผนก Quality
  จัดกิจกรรม และงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท รีคอล เอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • โรงเรียน เพลินพัฒนา พัก และจัดค่ายลูกเสือ
  ที่ภูสิงห์แคมป์
 • อบต. ป่าแดด จ.เชียงราย
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • อิสลามวิทยาลัย จัดค่ายวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
  ที่ภูสิงห์แคมป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. บูรพา
  จัดสัมมนา และงานเลี้ยง ที่ประภาคาร รีสอร์ท
 • สำนักการขนส่งผู้โดยสาร
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • บริษัท ฮิตาชิ นครราชสีมา
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • พีอีซี เทคโนโลยี สำนักงานใหญ่
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการล้านนา
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • เทคนิคมีนบุรี จัดค่ายภาษาอังกฤษ
  ที่ภูสิงห์รีสอร์ท
 • อบต. ครบุรี มาจัดงานเลี้ยง
  ที่ภูสิงห์แคมป์
 • โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • กองทุนหมู่บ้านโคกกระชาย จ.นครราชสีมา
  จัดงานเลี้ยง ที่ภูสิงห์แคมป์
 • บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จํากัด
  ที่กิจกรรมประจำปี บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จํากัด
 • และ อื่นๆ อีกมากมาย
  ที่ภูสิงห์รีสอร์ท