สัมมนา
💥รับจัดกิจกรรม อบรมสัมนา กีฬาสี CSR Car rally Camp วิทย์ทางทะเล
💥และสามารถออกแบบหลักสูตร ได้ตามความต้องการของลูกค้า

โดย พี่วาส และทีมงาน

phone 0835993569
0835993569

Bankidsanook Corporation Co., Ltd. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105561153004
 • attach_money กรณีมัดจำค่ากิจกรรม
  • มัดจำไม่เกิน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านไม่มัดจำถือว่าสละสิทธิ์ในการจอง
  • มัดจำ 50% ของยอดจำนวนเต็ม
  • โอนค่ามัดจำมาที่บัญชีข้างล่างนี้
  • และส่งใบ Pay-In มาทางไลน์
  • กรณีจองกิจกรรมแล้วยกเลิก, ไม่คืนเงินมัดจำให้ทุกกรณีนะคะ เพราะฉะนั้นรบกวนแจ้งล่วงหน้าก่อน 15 วันนะค่ะ
 • เมื่อท่านโทรมาจอง รบกวนโอนเงินมัดจำ ภายใน 2 วัน
  ถ้าไม่โอนถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองห้องนะคะ

  • ชื่อบัญชี:
   วาสนา ปาณลักษณ์

  • ธนาคารกสิกรไทย
   เลขที่บัญชี:
   001-2-05492-2
  • ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
   ธนาคารกสิกรไทย วาสนา ปาณลักษณ์ 001-2-05492-2

กิจกรรม

ท่องเที่ยว

งานเลี้ยง